Добре Дошли на нашия сайт


СТРЕМЕЖЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО ИМА СВОЕТО НАЧАЛО

Вамар ЕООД е дружество създадено през 2008 година с предмет на дейност - строителство на жилищни и промишлени сгради, извършване на строително-монтажни работи на хидромелиоративни съоръжения в т.ч. корекции на реки.
ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ ОТ
„ВАМАР“ ЕООД


ОБЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ОТ, „ВАМАР“ ЕООД:

1.Възложител ‚ЛИВТАС“ ЕООД, обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XIV – 422, кв. 2, м.“Група Зоопарк“, р-н Лозенец, с административен адрес ул.“Чавдар Мутафов“ 31 – строителство до фаза „груб строеж“ – 96 000Евро с вкл ДДС.

2.Възложител „ТЕХНОДЖИ“ ЕООД, обект: „Предприятие за производство на месни продукти“ в с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик, „ФЕРМА СТРЕЛЧА“ - технологични и инженерни разработки на схеми и проекти на машини, съоръжения и оборудване, както и обучение на монтажна група, доставка и въвеждане в експоатация – 617 706 лв. с ДДС;


3..Възложител: РОБУЛ КЪНСТРАКШЪН ЕООД, ЕИК 203484786 Обект: Многофамилна жилищна сграда в гр.СОФИЯ, район Витоша, кв.Бояна, ул.Калоянова крепост № 29


4.Възложител: частни физически лица Обект: еднофамилни жилищни сгради

5.Постоянни строително-монтажни дейности на обекти на ГБС - Инфраструктурно строителство АД

ВАМАР ЕООД