КОИ СМЕ НИЕ

ВАМАР е дружество с органичена отговорност създадено през 2008 г. с предмет на дейност строителство на жилищни, офис и промишлени сгради. Притежава сертификат за категория I, IV и V от Камарата на строителите в България, както и ISO СЕРТИФИКАТИ 9001:2015 и 14000:2015

През 2017 дружеството сменя собствеността на капитала и едноличен собственик става г-н Стефан Тутберидзе. За краткият период управление на новото ръководство, „ВАМАР“ ЕООД сключва редица договори, печели обществени поръчки, постига добри положителни финансови резултати и печели доверието на настоящите си клиенти, като надежден партньор.


Разрешителни

Certificate ISO 9001:2015


Сертификат ISO 9001:2015


Certificate ISO 14001:2015


Сертификат ISO 14001:2015


УДОСТОВЕРЕНИЕ № I


УДОСТОВЕРЕНИЕ № IV


УДОСТОВЕРЕНИЕ № V


ТАЛОН №I - tv 02


ТАЛОН №IV - tv 02


ТАЛОН №V - tv 02


ВАМАР ЕООД